Лоялна програма

Лоялна програма Екстрем Спорт Клуб

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В Extreme Sport Club

         

Изброените по-долу УСЛОВИЯ уреждат начина на регистрация и условията за участие на клиентите на “Екстрем Спорт” ООД в Екстрем Спорт Клуб. “Екстрем Спорт” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел “, ул. „692“ № 12, офис № 1, представлявано от Людмила Михайловска. Дружеството оперира верига от магазини на търговската марка Екстрем Спорт и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 131452613 по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в Екстрем Спорт Клуб.

       

Екстрем Спорт Клуб  е специална програма на търговската марка Екстрем Спорт, осигуряваща преференции на ползвателите ѝ. Всеки регистриран в Екстрем Спорт Клуб клиент (наричан по-долу КЛИЕНТЪТ или КЛИЕНТИТЕ, когато е в множествено число) има право на:

  1. 5 % отстъпка от  ексклузивните марки за Екстрем спорт и 2,5% на останалите марки от първоначалната цена на дребно на всяка една стока намалена до 15% вкл.търгувана в магазините  Екстрем Спорт, след като е направил покупки в размер на 250лв с ДДС.
  2. 10 % отстъпка от ексклузивните марки за Екстрем спорт и 5% на останалите марки първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана в магазините  Екстрем Спорт в България, след като е направил покупки в размер на 500 лв с ДДС.
  3. Отстъпките се начисляват автоматично
  4. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

КОД FRIEND

       1. Клиентите, получили като подарък код FRIEND след въвеждането на номера на кода в поръчката получават покана за регистрация. След регистрация получават постоянен индивидуален код за отстъпка, който се прилага на всички поръчки автоматично.

       2. Първоначалната отстъпка е 5 % отстъпка за ексклузивните марки за Екстрем спорт и 2,5% на останалите марки от първоначалната цена на дребно на всяка една стока намалена до 15% вкл.търгувана в магазините  Екстрем Спорт

      3. 10 % отстъпка от ексклузивните марки за Екстрем спорт и 5% на останалите марки първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана в магазините  Екстрем Спорт в България, след като е направил покупки в размер на 500 лв с ДДС

      4. Отстъпките се начисляват автоматично

      5. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.


КОД EXTREME

      1. Клиентите, получили като подарък код EXTREME след въвеждането на номера на кода в поръчката получават покана за регистрация. След регистрация получават постоянен индивидуален код за отстъпка, който се прилага на всички поръчки автоматично.

       2. Първоначалната отстъпка е 5 % отстъпка за ексклузивните марки за Екстрем спорт и 2,5% на останалите марки от първоначалната цена на дребно на всяка една стока намалена до 15% вкл.търгувана в магазините  Екстрем Спорт

      3. 10 % отстъпка от ексклузивните марки за Екстрем спорт и 5% на останалите марки първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана в магазините  Екстрем Спорт в България, след като е направил покупки в размер на 500 лв с ДДС

      4. Отстъпките се начисляват автоматично.

      5. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

      

КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, уредени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.


УСЛОВИЯТА могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, за което “Екстрем Спорт” ООД  може, но не е длъжно да уведомява КЛИЕНТИТЕ. “Екстрем Спорт” ООД не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не се е запознал с актуалните УСЛОВИЯ за участие в Екстрем Спорт Клуб. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: www.extreme-bg.com, както и на касата на магазините на Екстрем Спорт . Eлектронния адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията, е [email protected]

 КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА КЛУБНАТА КАРТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЯХ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДОБРОВОЛНО да предостави точна и актуална информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ) и да актуализира тези  ЛИЧНИ ДАННИ при необходимост. В случай че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива или некоректна информация, Екстрем Спорт има право да му откаже ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки.


Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези ДАННИ. Приемайки настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “Екстрем Спорт” ООД в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА ДАННИ се съхраняват, обработват и използват от “Екстрем Спорт” ООД за целите на рекламата, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните отстъпки. “. “Екстрем Спорт” ООД изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получават негови ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. “Екстрем Спорт” ООД  си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.


КЛИЕНТЪТ придобива правото да ползва преференциите на Екстрем Спорт Клуб, след като:

  • извърши покупки на стойност 250 (двеста и петдесет) и повече лева;
  • извърши процеса на регистрация, състоящ се от попълване на формуляра за регистрация и получаване на персонална клубна карта с уникален номер.


Ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки става само и единствено след представяне на клубна карта и удостоверяване идентичността на притежателя ѝ. Във физическите магазини Екстрем Спорт и въвеждането на данните и в онлайн extreme-bg.com. Екстрем спорт ООД си запазва правото да откаже ползването на което и да е от предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки на лица, които не са в състояние надлежно да удостоверят качеството си на КЛИЕНТ по начина, указан в предходното изречение.


 КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на клубната си карта, както и за запазването на конфиденциалността на съдържащите се в нея данни. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не предоставя на трети лица клубната си карта, както и да уведоми незабавно “Екстрем Спорт” ООД за всяко неоторизирано използване на клубната му карта. В случай на загубване или неволно унищожаване на клубната карта “Екстрем Спорт” ООД не издава дубликат, а същата се анулира от регистъра и притежателят й следва да изпълни процедурата по издаване на нова клубна карта. “Екстрем Спорт” ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочените от него електронен адрес и мобилен номер всякакви рекламни материали, съобщения за намаления и промоции в посочените по-горе магазини. “Екстрем Спорт” ООД не носи отговорност ако такива материали и съобщения не са получени поради некоректен адрес за комуникация. 


Регистрацията в Екстрем Спорт Клуб е безсрочна. Все пак, “Екстрем Спорт” ООД си запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца не е закупил стока от някой от посочените по-горе магазини, както и да отрегистрира КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия..


Настоящите условия са утвърдени на 01.10.2021 г. и влизат в сила от датата на обявяването им на www.extreme-bg.com.


Онлайн бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин за да научавате първи за промоции и намаления в Extreme Sport

Нашият уеб сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране. Още информация