ФОТОКОНКУРС - с МАГАЗИН ЕКСТРЕМ - КЪСМЕТ Х 5

 

 

 

Магазин Екстрем ще проведе фотоконкурс от 30.04.2015 г. до 25.08.2015 г. във фейсбук страницата www.facebook.com/extremebg

Участвайте във фотоконкурса тук

Правила на играта:

Изпратете ни Ваша снимка, на която ясно се вижда един или повече продукти с марките Alpina, Tempish, Husky, Mac in a sac или Alpine pro. Изпращайки снимка и данни за контакт (име, телефон и имейл) се включвате в голямата томбола, на която 5 от вас ще спечелят следните награди:

Трисезонни туристически обувки Alpina, модел Viper Mid:
https://www.extreme-bg.com/obuvki-lovni-turisticheski-obuvki-hunting-trekking-hiking-fishing-shoes-alpina-viper-mid

Трисезонен спален чувал  Husky, модел Husky -10:
https://www.extreme-bg.com/spalen-chuval-sleeping-bag-velopohod-cycling-trekking-camping-ribolov-fishing-husky-husky

Фристайл ролери Tempish, модел Coctail:
https://www.extreme-bg.com/fristajl-detski-reguliruemi-roleri-coctail

Туристически сандали Alpine pro, модел Uzume blue:
https://www.extreme-bg.com/turisticheski-sandali-uzume-blue

Водоустойчиво яке Mac in a sac, модел Classic Neon blue
https://www.extreme-bg.com/vetroustoichivo-vodoustoichivo-yake-mac-in-a-sac-classic-neon-yellow

 

Имате време почти до края на месец юни, като след 23:59 ч. на 25.08.2015 г. ще се прекрати приемането на снимки. На 03.09.2015 г. в 13:00 ч., в присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени печелившите от играта, а видеото от тегленето на томболата ще бъде качено тук - в страницата на играта. 

Можете да участвате с една снимка.

За да получите повече информация ни пишете на имейл: [email protected], в нашите Фейсбук страници на адрес: www.facebook.com/extremebg, www.extreme-bg.com/tempishbg или се обадете на телефон: 0899130357.

Желаем късмет по пет на всички участници.

До нови срещи!

 

 

Общи условия на играта „Фотоконкурс „С Магазин Екстрем - късмет по 5”
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Фотоконкурс „С Магазин Екстрем - късмет по 5”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от «Екстрем спорт» ООД, с адрес на управление град София, жк Овча купел, бл. 692, № 12, офис 12, наричано по-нататък „Организатор”.
1.2.Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, организирана или администрирана от Facebook. Вие разбирате, че предоставяте Вашата информацията на собственика на  фейсбук страницата: https://www.facebook.com/extremebg

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/extremebg/app_530686350307116 и ще бъдат достъпни за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефона на „Екстрем спорт” ООД: 0899130357, всеки работен ден от 09:00ч. до 18:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/extremebg

2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта „С Магазин Екстрем - късмет по 5” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват за наградата всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/extremebg, както и лица от 13 до 18 години при съгласие на родител, както е посочено в регистрационната форма, живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/extremebg.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира в 09.00 ч. на 30.04.2015 г. и продължава до 23:59 ч. на 25.08.2015 г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите в Играта се теглят от нотариус в магазин Екстрем в гр. София, бул. Дондуков 42Б. Избират се на случаен принцип. За периода на играта се раздават 5 (пет) награди.
6.2 Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните: /Вид и брой награди/: Трисезонни туристически обувки Alpina, модел Viper Mid - 1 чф
Трисезонен спален чувал Husky, модел Husky -10 - 1 бр
Фристайл ролери Tempish, модел Coctail - 1 чф
Туристически сандали Alpine pro, модел Uzume blue - 1 чф
Водоустойчиво яке Mac in a sac, модел Classic Neon blue - 1 бр
Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта „Фотоконкурс С Магазин Екстрем - късмет по 5”, може да играе на интернет адрес: www.facebook.com/extremebg и има шанс да спечели описаните в Част 6 от правилата награди. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт от Магазин Екстрем.
7.2. Желаещите да участват в Играта на „Екстрем спорт” ООД трябва: Да имат валидна регистрация във Фейсбук; Да изпратят една снимка как използват продуктите на Alpina, Tempish, Husky, Mac in a sac или Alpine pro. На снимките е задължително да присъства продукт от марките Alpina, Tempish, Husky, Mac in a sac, Alpine pro.
7.3. Участникът преминава през следните стъпки: Научава за „Фотоконкурс „С Магазин Екстрем - късмет по 5” , прочита и се съгласява със условията. Снимките за участие във фотоконкурса се качват в https://www.facebook.com/extremebg/app_530686350307116 В случай, че потребителят няма навършени 18 години, е необходимо да се попълни допълнителна форма за попълване на имената на родител, рождена дата и опция „Съгласен съм детето ми да участва”; Качените снимки в приложението се преглеждат от Организатора в срок до 48 часа, след което, ако са одобрени, се публикуват в галерията на приложението. Всеки участник може да регистрира една снимка и няма право да регистрира една и съща снимка повече от веднъж. Ако снимката не отговаря на общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно качена в галерията на приложението Фотоконкурс „С Магазин Екстрем - късмет по 5”. В този случай потребителят получава e-mail с информация и покана да участва с друга снимка. Качените от всеки участник снимки, след като бъдат одобрени от Организатора, се появяват в галерията на приложението Фотоконкурс „С Магазин Екстрем - късмет по 5”. При одобрение на снимката потребителят получава мейл за потвърждение, в който е генериран линк за снимката му, така че той да може да я популяризира. Печелившите участици се публикуват в секция „Печеливши”. Всеки спечелил получава мейл от Организатора на посочения от него в регистрационната форма е-мейл адрес. Той трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на следващия участник събрал най-много гласове. Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.
8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
8.2. Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 48 часа от тяхното качване. Всеки участник има право да качи само веднъж една и съща снимка. Всеки участник има право да участва с повече от една снимка в един или повече албуми.
8.3. Снимки, които не отговарят на горепосочените условия, както и такива с неподходящо съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Под „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа: обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Екстрем спорт ООД и/или негови работници/служители; съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.; съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на „Екстрем спорт” ООД или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.); съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно- пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави; С изпращането на всяка снимка и/или впечатление всеки отделен участник декларира и гарантира следното: снимките съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата кампания; в случай че изпратена снимка представлява произведение на фотографското изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва снимката за целите на участието в настоящата кампания; Изпращането на снимките и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
8.4. В случай че някоя снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, „Екстрем спорт” ООД ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки. В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди. Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани. „Екстрем спорт” ООД и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на компанията „Екстрем спорт” ООД са окончателни и не подлежат на обжалване.
8.5 Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в във www.facebook.com/extremebg, на адрес: https://www.facebook.com/extremebg, както и уведомени посредством предоставения в регистрационната форма e-mail за спечелване на наградата в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им сред печелившите и ще бъдат помолени да предоставят адресна информация за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.
8.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че предостави непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на друг участник.
8.7. Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на телефонa на компанията: 0899130357 или на e-mail: [email protected]

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни. 9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник.
10.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.
10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимката, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.

ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15.1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора.
15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.
15.3. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на имейл: [email protected].

ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. Ако има нерегламентирано гласуване Организаторът има право да дисквалифицира, намали гласове или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.
16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. 16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 

Успех на всички участници!

Напиши коментар

Моля влезте или се регистрирайте за да коментирате

Онлайн бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин за да научавате първи за промоции и намаления в Extreme Sport

Нашият уеб сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране. Още информация